#1; NO.1 ZHONG BUA ROAD; JU MIN WEI YUAN HUI; CHENG CUN ZHEN; YANG XI XIAN; GUANGDONG PROVINCE; CHINA


Dirección completa:  #1; NO.1 ZHONG BUA ROAD; JU MIN WEI YUAN HUI; CHENG CUN ZHEN; YANG XI XIAN; GUANGDONG PROVINCE; CHINA

ICIJ ID:  561541A21107BCDF10535A841C63F0A1

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País:  CHN

País: China

Id Nodo: 14000072

Id Fuente: Panama Papers